Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  esklep.porthos.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy esklep.porthos.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną dodatków mody (nakrycia głowy, szaliki, biżuteria i inne) za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Artmode Sp. z o.o.
adres: ul. Gorzykowska 15, 03-552 Warszawa
NIP: 9522159572
Regon: 366764171
tel.  +48 508 291 388
adres email: esklep@artmode.com.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Klient dokonując zakupów w Sklepie  akceptuje warunki regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Zwroty i reklamacje prosimy wysyłać na adres naszej hurtowni: 
    Artmode Sp. o.o.  ul. Gorzykowska 15, 03-552 Warszawa

§2 Zamówienia 

1. Zamówienia można składać:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

b) e- mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

2.  W uwagach do zamówienia prosimy umieszczać informacje o wybranym kolorze, rozmiarze i inne.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin oraz sposób i koszt dostawy.

5. Informacje, grafiki i elementy elektroniczne znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią elementu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie dokonuje zakupu określonego towaru.

§3 Płatności

1. Wszystkie dostępne formy płatności są określone w zakładce FORMY PŁATNOŚCI. Przy konkretnym zamówieniu Klient ma do wyboru te formy płatności, które są związane z wybranym sposobem dostawy.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce KOSZT WYSYŁKI.

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła w ciągu 3-14 dni roboczych. Jeśli towar nie jest dostępny, informuje e-mailem Klienta o wydłużeniu terminu i prosi o akceptację. Niektóre artykuły, dotyczy to głównie produkowanych przez Sprzedawcę nakryć głowy, wykonywane są na zamówienie. W takim przypadku deklarujemy wysyłkę w ciągu 14 dni roboczych lub ustalamy termin realizacji indywidualnie. Przy poszczególnych artykułach Sklep informuje o potrzebie upewnienia się co do dostępności wybranego modelu.

2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznej (np. PayU) termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
W przypadku wybrania płatności zwykłym przelewem bankowym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

§5 Reklamacje 

Obowiązkiem prawnym Sprzedawcy jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Klienta 
lub
jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację.

W ciągu dwóch lat od otrzymania towaru Klient może zgłaszać reklamację sprzedawcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wady Klient musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień (Sklep nie będzie ponosił odpowiedzialności). 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres Sprzedawcy: Artmode Sp. z o.o., ul. Gorzykowska 15, 03-552 Warszawa.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6 Prawo odstąpienia od umowy i zwroty

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru.

1. Sklep przyjmuje zwroty, nawet gdy towar jest zgodny z umową, ale nie spełnia w pełni oczekiwań Klienta. 

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jest skuteczne, jeżeli Klient złoży do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od odbioru towaru. Oświadczenie można przesłać mailem lub listem poleconym.

3. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, jednak nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji, na adres Artmode Sp. o.o. ul. Gorzykowska 15, 03-552 Warszawa. 

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4. W terminie do 30 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.  Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5. W przypadku  gdy klient  zakupił jedną sztukę i ją zwraca  Sklep zwraca należność za towar i za koszt wysyłki (kwota z paragonu).

W przypadku gdy klient zwraca część zamówienia, Sklep nie zwraca kosztów wysyłki, tylko koszt zwróconych towarów.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2. i 3. powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Tutaj możesz pobrać oświadczenie o odstąpieniu od umowy

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i używanie ich w celu realizacji zamówienia i wysyłania ofert ze sklepu.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę, bez dokonywania zakupów, na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.