Kontakt

Salon Sprzedaży Atelier Artmode Porthos
ul. Grochowska 173/175 paw.1
04-111 Warszawa
e-mail: esklep@artmode.com.pl 


tel. +48 601 343 003

Zapraszamy:
poniedziałek-piątek: 10-18
sobota: 10-14
niedziela: nieczynne

odbiór osobisty artykułów zakupionych w  eSklep.Porthos.pl / obsługa klientów hurtowych:

DANE FIRMY:

Właścicielem eSklep.PORTHOS.pl jest:

Artmode Sp. z o.o.

ul. Grochowska 173/175 paw.1
04-111 Warszawa, POLAND
NIP: 9522159572
Regon: 366764171

nr konta:
mBank S.A. 
32 1140 2004 0000 3302 7675 5966

e-mail: biuro@artmode.com.pl 

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000667920;
NIP: 952-215-95-72 REGON: 366764171 ;Kapitał zakładowy: 102 000 PLN w całości wpłacony. 


Napisz do nas
*pola obowiązkowe